Nuomos sąlygos

Minimalus vairavimo stažas - 3 metai.

Minimalus nuomos terminas – 1 val.

Reikalingi dokumentai: Vairuotojo pažymėjimas. Jei automobilį nuomojasi įmonė, būtina pateikti įmonės registracijos pažymėjimą ir įmonės vadovo pasirašytą įgaliojimą sudaryti automobilio nuomos sutartį.

Ridos apribojimas. Nuomojantis automobilį paros kilometražas 500 km / papildomas 1 km - 0,10 Eur.

Automobilio pristatymas/grąžinimas: Automobilio išdavimas/grąžinimas stovėjimo aikštelėje (J. Kairiūkščio g. 6, Vilnius) nemokamas; už automobilio išdavimą/grąžinimą Vilniaus mieste imamas papildomas 15 Eur mokestis.

Automobilio perdavimas. Automobilio perdavimas-priėmimas įforminamas automobilio nuomos sutartimi bei perdavimo-priėmimo aktu. Automobilis nuomininkui perduodamas pilnu kuro baku ir turi būti grąžinamas pilnu kuro baku.

Automobilio grąžinimas. Automobilis grąžinamas Nuomotojo ir Nuomininko sutartu laiku ir sutartoje vietoje. Automobilio grąžinimas įforminamas Nuomotojo ir Nuomininko pasirašytu aktu.

Baudos. Pametus automobilio raktus ar dokumentus, už grąžintą nepilną kuro baką, sukeltą avariją, kai Nuomininkas yra įvykio kaltininkas, Nuomininkas įsipareigoja atliginti visas su tuo susijusias išlaidas.

Atsiskaitymas. Už automobilio nuomą galima atsiskaityti grynais pinigais arba pavedimu. Nuomininkui pasiimant automobilį sumokamas visas mokestis už nuomos laiką ir užstatas 50 Eur.

Nuomos kaina. Nuomojamų automobilių kainos priklauso nuo nuomojamo automobilio, laikotarpio, dienos, bei atsižvelgiant į kitus poreikius.

Rezervacija. Rezervuoti automobilį galima telefonu.